Skip to content

Екобрикети

Дървесен екобрикет Ресурс

1 пакет/5кг. – 3лв.
1 тон – 490лв.
1 пале/1120кг. – 548.80лв.

Екологично чисто твърдо гориво, направено от натурални дървени стърготини. Те се произвеждат под високо налягане без да се използват свързващи вещества.Много са подходящи за отопление на жилища, еднофамилни къщи , офиси и др. Те могат да се изгарят във всички уреди за твърдо гориво, използващи въглища и дърва за огрев, а именно в обикновени камини и печки, котли, открити огнища. Използвайки екобрикети си осигурявате повече топлина и удобства.

Екобрикети се използват като самостоятелно гориво, а също и в комбинация с дърва (особено ако са влажни или мокри).

В сравнение с изкопаемите горива дървените екобрикети произвеждат по-малки емисии от парникови газове, тъй като използваните материали са вече част от въглеродния цикъл. Производството на екобрикети осигурява оползотворяване на дървесни отпадъци, допринася за по-малко атмосферно замърсяване и опазване на околната среда.

Дървесни екобрикети RUF

1 пакет/10кг. –
1 тон –
1 пале/1080кг. –

Брикетите са от 100% широколистна дървесина (бук) и могат ефективно да заместят твърдите горива като дърва и въглища, носейки редица предимства. Брикетите RUF са с гарантирана калоричност, спестяват разходи за транспорт и съхранение, елиминират вредните емисии, отделяни в атмосферата при изгаряне на традиционните горива. При производството им се прилага единствено механична обработка, без добавяне на химикали и др. вредни вещества. Количеството брикети, необходимо за един отоплителен сезон е приблизително двойно по-малко от количеството сухи дърва, например. Брикети RUF се предлагат в единични пакети по 10 кг. или палет от 108 пакета, общо 1080 кг.  

 
  • Разходът за брикети за един отоплителен сезон се приближава до този за дърва, но се избягват множество рискове и неудобства като несъответствие в типа дървесина, недоизсушени дърва, голям обем и ангажименти по подготовка за ползване и съхранение.
  • Брикетите RUF са пакетирани в компактни опаковки по 12 броя брикети с общо тегло 10 кг. Така се избягва всякаква възможност за спекулации с обема и теглото на горивото. Освен това те са с гарантирана калоричност, постоянен състав и контролиран произход на дървесината.
  • Здравата опаковка на брикети RUF и компактността им ги правят лесни за съхранение и употреба. Не изискват допълнителна обработка преди ползване като сушене, рязане, подреждане и т.н.
  • Обслужването на отоплителната система също е минимално, тъй като еко брикетите са с влажност под 10%, оставят минимално количество пепел и драстично намаляват усилията по почистване и поддръжка на уредите.
  • Еко брикетите превъзхождат дървата като средство за отопление и по параметри като време на горене и отделяна топлина. Те горят много по-дълго, а благодарение на високата си плътност са много по-калорични и вдигат по-висока температура.
  • Не на последно място, замяната на дървата и въглищата с брикети RUF има значителен ефект върху въглеродните емисии и замърсяването на околната среда. Те горят с чист пламък, без пушек и почти не отделят вредни вещества нито в отопляваните помещения, нито извън тях.

Екобрикети от слънчогледова люспа

Цена: 1 чувал/ 20кг. – 12лв.

1 тон – 550лв.

1 пале/800кг. – 440лв.

Екобрикетите са произведени само и единствено и  от слънчогледова люспа, технологичен отпадък при производството на олио. Те са чудесно екологично чисто гориво и биха могли да заменят горива като въглища, дърва, брикети от въглищен прах, горивна нафта и др. Получават се чрез пресоване при високо налягане и температура без допълнително прибавяне на спойващи вещества. Естествено съдържащия се в слънчогледовата люспа лигнин, се разтопява при температура над 100° C  и придобива качества на свързващо, циментиращо вещество.

Брикетите от слънчогледова люспа не съдържат вредни емисии и смоли. Доброто им качество се определя от високата им калоричност, ниското съдържание на нищожно отделящите се емисии в атмосферата. Един тон брикети от слънчогледова люспа по калоричност се равняват на 1,90 тона дърва за огрев, 1,4 тона кафяви въглища, 2,5 тона брикети от въглищен прах или 500л горивна нафта.

Предимства: 

  • Удобни за транспортиране и съхранение;
  • Не замърсяват складовите помещения;
  • Не се нападат от гризачи.

Дървени брикети GruneHolz ENplus А1

Цена:

 

 Калорична стойност :

>4,3KWh/Kg

 Пепел :

<1,0%

 Влажност :

<12%

 Опаковка :

5xBriquettes 10kg – Палет 1040Kg

Дървените брикети са компресирана биомаса от 100% естествен материал. Eкологосъобразнo, твърдо гориво, произведено от естествени дървени стърготини, изработени от компресори с високо налягане и без вредни вещества и химически добавки.
 
Брикетите от клас ALFAWOOD A1 – GruneHolz имат висока калоричност, постоянно изгаряне без искри и напукване, а тяхната пепел и влажност са много ниски. Те са подходящи за отопление на къщи, офиси и т.н., могат да бъдат изгаряни във всички системи за твърдо гориво, като обикновени камини и печки, бойлери и отворени огнища.
 

Използвайки брикети, осигуряваме повече топлина и комфорт. Дървените брикети се използват както като самостоятелно гориво, така и в комбинация с дърво – особено ако e влажно или в условия на висока влажност на въздуха. В сравнение с изкопаемите горива, дървесните брикети произвеждат по-малко парникови газове, тъй като вече използваните материали са част от въглеродния цикъл.

Производството на дървени брикети ни позволява да експлоатираме дървесината, да допринасяме за намаляване на атмосферното замърсяване и опазване на околната среда.

Дървесен екобрикет

Цена:

 

Състав: 50% дъб и 50% бук

Клас – А1

В повечето европейски страни отдавна се разбира, че е неразумно да се изгаря масивна дървесина, когато е възможно рационално използване на отпадъците в неговото производство. В резултат на това беше създадено ново гориво, ефективно и лесно за употреба – брикети за отопление. Преглед на този материал са само добри, защото е удобно да се съхранява и транспортира, в допълнение, можете значително да спестите от разходите за енергия.Брикетите са екологично чист вид гориво, тъй като се получават без добавянето на различни химикали и лепила. Естествена основа и допринася за широкото разпространение на този материал. Вторият важен момент е, че при изгаряне на брикети не се освобождават никакви вредни вещества, които могат да повлияят на състоянието на човека и природата като цяло.Поради съдържанието на малко количество сяра при изгарянето на биомаса не се образуват замърсители. Брикетите за отопление са получили добри отзиви и тъй като са лесни за запалване, те изгарят дълго време (два пъти по-дълго от дървесината).На трето място, много по-лесно и по-безопасно е да се захранва такъв материал в пещта, отколкото да се използват небритирани отпадъци. На четвърто място, при изгаряне не се образуват искри, което също показва висока степен на безопасност.Консумацията на брикети за отопление е малка, което означава, че можете да спестите от разходите за енергия. Така че, поради по-голямата ефективност на горенето в пещта на котела пепел е много малко, и може да се използва като поташ тор. Освен това при високи температури брикетите няма да се запалят спонтанно, тъй като те не съдържат скрити пори.