Екобрикети

Дървесен екобрикет Ресурс

Цена: 480лв.

Екологично чисто твърдо гориво, направено от натурални дървени стърготини. Те се произвеждат под високо налягане без да се използват свързващи вещества.Много са подходящи за отопление на жилища, еднофамилни къщи , офиси и др. Те могат да се изгарят във всички уреди за твърдо гориво, използващи въглища и дърва за огрев, а именно в обикновени камини и печки, котли, открити огнища. Използвайки екобрикети си осигурявате повече топлина и удобства.

Екобрикети се използват като самостоятелно гориво, а също и в комбинация с дърва (особено ако са влажни или мокри).

В сравнение с изкопаемите горива дървените екобрикети произвеждат по-малки емисии от парникови газове, тъй като използваните материали са вече част от въглеродния цикъл. Производството на екобрикети осигурява оползотворяване на дървесни отпадъци, допринася за по-малко атмосферно замърсяване и опазване на околната среда.

Дървесни екобрикети RUF

Цена: 480лв.

Брикетите са от 100% широколистна дървесина (бук) и могат ефективно да заместят твърдите горива като дърва и въглища, носейки редица предимства. Брикетите RUF са с гарантирана калоричност, спестяват разходи за транспорт и съхранение, елиминират вредните емисии, отделяни в атмосферата при изгаряне на традиционните горива. При производството им се прилага единствено механична обработка, без добавяне на химикали и др. вредни вещества. Количеството брикети, необходимо за един отоплителен сезон е приблизително двойно по-малко от количеството сухи дърва, например. Брикети RUF се предлагат в единични пакети по 10 кг. или палет от 108 пакета, общо 1080 кг.  

  • Разходът за брикети за един отоплителен сезон се приближава до този за дърва, но се избягват множество рискове и неудобства като несъответствие в типа дървесина, недоизсушени дърва, голям обем и ангажименти по подготовка за ползване и съхранение.
  • Брикетите RUF са пакетирани в компактни опаковки по 12 броя брикети с общо тегло 10 кг. Така се избягва всякаква възможност за спекулации с обема и теглото на горивото. Освен това те са с гарантирана калоричност, постоянен състав и контролиран произход на дървесината.
  • Здравата опаковка на брикети RUF и компактността им ги правят лесни за съхранение и употреба. Не изискват допълнителна обработка преди ползване като сушене, рязане, подреждане и т.н.
  • Обслужването на отоплителната система също е минимално, тъй като еко брикетите са с влажност под 10%, оставят минимално количество пепел и драстично намаляват усилията по почистване и поддръжка на уредите.
  • Еко брикетите превъзхождат дървата като средство за отопление и по параметри като време на горене и отделяна топлина. Те горят много по-дълго, а благодарение на високата си плътност са много по-калорични и вдигат по-висока температура.
  • Не на последно място, замяната на дървата и въглищата с брикети RUF има значителен ефект върху въглеродните емисии и замърсяването на околната среда. Те горят с чист пламък, без пушек и почти не отделят вредни вещества нито в отопляваните помещения, нито извън тях.

Екобрикети от слънчогледова люспа

Цена: 500 лв.

Еко брикети от слънчогледова люспа. 

Високо-калорични брикети, подходящи за котли, печки и камини, предназначени за изгаряне на твърдо гориво – дърва и въглища. Отличават се с бавно и равномерно изгаряне, с отделяне на висока температура. Калоричността на слънчогледовите брикети е равна на калоричността на дървесния пелет.
При нормално подаван кислород, поддържат 8 часово горене. Брикетите са с минимална влажност, което допринася за пълното им изгаряне. Пепелта след изгаряне е мека и прахообразна, позволяваща лесно почистване. Остатъчната пепел от изгарянето на слънчогледови брикети е отлично средство за нормализиране киселинността на почвата при торене. Слънчогледовите брикети не съдържат лепила, смоли, замърсявания или вредни добавки, а единствено чисти слънчогледови люспи, технологичен отпадък от друго производство.