Екобрикети

Дървесен екобрикет Ресурс

Цена: 795 лв./тон
4,30 лв./чувал от 5кг.

Екологично чисто твърдо гориво, направено от натурални дървени стърготини. Те се произвеждат под високо налягане без да се използват свързващи вещества.Много са подходящи за отопление на жилища, еднофамилни къщи , офиси и др. Те могат да се изгарят във всички уреди за твърдо гориво, използващи въглища и дърва за огрев, а именно в обикновени камини и печки, котли, открити огнища. Използвайки екобрикети си осигурявате повече топлина и удобства.

Екобрикети се използват като самостоятелно гориво, а също и в комбинация с дърва (особено ако са влажни или мокри).

В сравнение с изкопаемите горива дървените екобрикети произвеждат по-малки емисии от парникови газове, тъй като използваните материали са вече част от въглеродния цикъл. Производството на екобрикети осигурява оползотворяване на дървесни отпадъци, допринася за по-малко атмосферно замърсяване и опазване на околната среда.

Дървесни екобрикети RUF

Цена: 750 лв./тон
8,00 лв./чувал от 10кг.

Брикетите са от 100% широколистна дървесина (бук) и могат ефективно да заместят твърдите горива като дърва и въглища, носейки редица предимства. Брикетите RUF са с гарантирана калоричност, спестяват разходи за транспорт и съхранение, елиминират вредните емисии, отделяни в атмосферата при изгаряне на традиционните горива. При производството им се прилага единствено механична обработка, без добавяне на химикали и др. вредни вещества. Количеството брикети, необходимо за един отоплителен сезон е приблизително двойно по-малко от количеството сухи дърва, например. Брикети RUF се предлагат в единични пакети по 10 кг. или палет от 108 пакета, общо 1080 кг.  

  • Разходът за брикети за един отоплителен сезон се приближава до този за дърва, но се избягват множество рискове и неудобства като несъответствие в типа дървесина, недоизсушени дърва, голям обем и ангажименти по подготовка за ползване и съхранение.
  • Брикетите RUF са пакетирани в компактни опаковки по 12 броя брикети с общо тегло 10 кг. Така се избягва всякаква възможност за спекулации с обема и теглото на горивото. Освен това те са с гарантирана калоричност, постоянен състав и контролиран произход на дървесината.
  • Здравата опаковка на брикети RUF и компактността им ги правят лесни за съхранение и употреба. Не изискват допълнителна обработка преди ползване като сушене, рязане, подреждане и т.н.
  • Обслужването на отоплителната система също е минимално, тъй като еко брикетите са с влажност под 10%, оставят минимално количество пепел и драстично намаляват усилията по почистване и поддръжка на уредите.
  • Еко брикетите превъзхождат дървата като средство за отопление и по параметри като време на горене и отделяна топлина. Те горят много по-дълго, а благодарение на високата си плътност са много по-калорични и вдигат по-висока температура.
  • Не на последно място, замяната на дървата и въглищата с брикети RUF има значителен ефект върху въглеродните емисии и замърсяването на околната среда. Те горят с чист пламък, без пушек и почти не отделят вредни вещества нито в отопляваните помещения, нито извън тях.

Екобрикети от слънчогледова люспа

Цена: 695 лв./тон
14,50лв./чувал от 20 кг.

Еко брикети от слънчогледова люспа. 

Високо-калорични брикети, подходящи за котли, печки и камини, предназначени за изгаряне на твърдо гориво – дърва и въглища. Отличават се с бавно и равномерно изгаряне, с отделяне на висока температура. Калоричността на слънчогледовите брикети е равна на калоричността на дървесния пелет.
При нормално подаван кислород, поддържат 8 часово горене. Брикетите са с минимална влажност, което допринася за пълното им изгаряне. Пепелта след изгаряне е мека и прахообразна, позволяваща лесно почистване. Остатъчната пепел от изгарянето на слънчогледови брикети е отлично средство за нормализиране киселинността на почвата при торене. Слънчогледовите брикети не съдържат лепила, смоли, замърсявания или вредни добавки, а единствено чисти слънчогледови люспи, технологичен отпадък от друго производство.