Skip to content

Пелети

Пелетите, които предлагаме са произведени от широколистна и/или иглолистна дървесина без изрезки (капаци) и без допълнителни слепващи вещества. 100% натурални суровини.

Иглолистен пелет Schneider

Цена: 996 лв./тон
Цена: 15.00 лв./чувал

 • Палето съдържа 70 чувала с тегло 1 050кг.
 • Произведени в гр.Самоков
Параметри на пелетите
Материал
100% чиста иглолистна дървесина
Диаметър
6 мм
Влага
< 10%
Пепел
< 0.7%
Калоричност
5 kWh/kg
Клас
А1

Иглолистен пелет Трон

Цена: 860 лв./тон
Цена: 13,00 лв./чувал

 • Палето съдържа 72 чувала с тегло 1 080кг.
 • Произведени в България
Параметри на пелетите
Материал
100% чиста иглолистна дървесина
Диаметър
6 мм
Влага
8%
Пепел
1%
Калоричност
5 Kmh/kg
Клас
А1

WELL PELLETS

Цена: 880 лв./тон
Цена: 13.50 лв. /чувал

 • Палето съдържа 72 чувала с тегло 1 080кг.
 • Произведени в гр. Самоков
Параметри на пелетите
Материал
100 % иглолистна дървесвина
Диаметър
6 мм
Остатъчна влага
< 10 %
Пепел
0,70%
Насипна плътност
600/750 kg/m3
Kcal/кг
18,24 MJ/кг
Калоричност
4,6 kWh/kg
Клас
А1

Иглолистни пелети GruneHolz

Цена: очакваме доставка

 • Палето съдържа 72 чувала с тегло 1 080 кг.
 • Произведени в Гърция
Параметри на пелетите
Материал
100 % – иглолистна дървесина
Диаметър
6 мм
Калоричност
4,6 kWh/kg
Влага аналитична
< 10%
Съдържание на пепел
0,7%
Kcal/кг
17,22 MJ/кг
Клас
А1

Слънчогледови пелети Керпи

Цена: 620 лв.

 • Палето съдържа 70 чувала с тегло 1 050кг.
 • Произведени в гр. Павликени
Параметри на пелетите
Материал
100 % – натурален продукт
Диаметър
Пелети от слънчогледова люспа за отопление Ø 6 мм
Сяра
0.08%
Калоричност
83.5%
Влага аналитична
1.21
Съдържание на пепел
2.92%
Плътност
570кг. / м3
Kcal/кг
4502.25

SUN А1 – висококачествен иглолистен пелет

Цена: 880 лв./тон
Цена: 13.50 лв./чувал

 • Палето съдържа 72 чувала с тегло 1 080 кг.
 • Произведени в гр. Гоце Делчев

 

Параметри на пелетите
Материал
100% чиста иглолистна дървесина
Калоричност
18 MJ/kg
Съдържание на прах
< 1%
Съдържание на пепел
< 0.7%
Клас
А1

SUN А2 – иглолистен пелет

Цена: 870 лв./тон
Цена: 13.50 лв./чувал

 • Палето съдържа 72 чувала с тегло 1 080 кг.
 • Произведени в гр. Гоце Делчев

 

Параметри на пелетите
Материал
100% иглолистна дървесина
Калоричност
17 MJ/kg
Съдържание на прах
< 1%
Съдържание на пепел
< 1.5%
Клас
А2

Иглолистен пелет – Кресна

Цена: 880 лв./тон
Цена: 13.50 лв./чувал

 • Палето съдържа 70 чувала с тегло 1 050 кг.
 • Произведени в гр. Кресна

 

Параметри на пелетите
Материал
100% чиста иглолистна дървесина
Диаметър
Ø 6 мм.
Калоричност
5.3 Kwh/kg.
Остатъчна влага
< 10%
Съдържание на пепел
< 0.7%
Клас
А1

Пелети EKOIND – с. Говежда

Цена: 970 лв./тон
Цена: 15.00 лв./чувал

 

 • Палето съдържа 70 чувала с тегло 1 050 кг.
 • Произведени в с.Говежда
Параметри на пелетите
Материал
70 % бук, 30% иглолистен материал
Диаметър
Ø6 мм.
Калоричност
5.13 Kwh/kg.
Остатъчна влага
< 9%
Съдържание на пепел
< 0.64%
Клас
А1

Пелети WOLF

Цена: 940 лв./тон
Цена: 14.00 лв./чувал

 • Палето съдържа 70 чувала с тегло 1 050 кг.
 • Произведени в гр.Търговище
Параметри на пелетите
Материал
70% широколистни, 30% иглолистен материал
Диаметър
Ø6 мм.
Калоричност
5.3 Kwh/kg.
Остатъчна влага
< 7%
Съдържание на пепел
< 0.5%
Клас
А1
Обем на Kg/M3
642 ± 6 Kg
Химически добавки
Отсъстват

Слънчогледови Пелети

Цена: 590 лв./тон
Цена: 9,30 лв./чувал

 

 • Палето съдържа 70 чувала с тегло 1 050 кг.
 • Произведени в гр. Силистра
Параметри на пелетите
Материал
100 % – натурален продукт
Диаметър
Ø6 мм.
Калоричност
19,3 MJ/kg
Влага
8 + 10%
Пепел
3%
Обемна плътност
580 + 620Kg/M3
Химически добавки
Отсъстват

Няколко от предимствата на пелетите:

Удобство.


Чувалите с пелети се стифират в компактен вид и се съхраняват по-лесно. Един тон пелети може да бъде стифиран върху площ с размери: ширина, дълбочина и височина по 120см. Чувалите с пелети могат да се складират върху малка площ в сух гараж, мазе, сервизно помещение или барака. 

Лесно зареждане.


Зареждането на бункера на печката се налага обикновено само веднъж на ден и може да се извършва дори по-рядко в случай, че печката се използва на по-малка мощност или е предвиден голям бункер за пелети , който спокойно да събере нужното количество за седмица или дори за отоплителния сезон.

По-добро регулиране


на количеството гориво. Малкият размер на пелетите позволява прецизното подаване на горивото. От друга страна, подаването на въздух за постигане на оптимална ефективност на горене се регулира по-лесно, тъй като количеството на горивото в горивната камера е постоянно и предвидимо. 

Ефективност на горивото


Високата ефективност на изгаряне се обуславя и от равномерно ниското съдържание на влага в пелетите (постоянно под 10% в сравнение с 20% до 60% съдържание на влага при нарязаните дърва). Равномерно ниската влажност, контролираните порции гориво и прецизно регулираният въздух означават висока производителност при горене и много ниско ниво на нежелани емисии.