Skip to content

Предлаганите от нас пелети са произведени от широколистна и/или иглолистна дървесина без изрезки (капаци) и без допълнителни слепващи вещества. 100% натурални суровини.

Пелети WOLF

479 лв./тон
7.50 лв./
чувал

Параметри на пелетите
Материал
70% широколистни, 30% иглолистен материал
Диаметър
Ø6 мм.
Калоричност
5.3 Kwh/kg.
Остатъчна влага
< 7%
Съдържание на пепел
< 0.5%
Клас
А1
Обем на Kg/M3
642 ± 6 Kg
Химически добавки
Отсъстват
 • Палето съдържа 70 чувала с тегло 1 050 кг.
 • Произведени в гр.Търговище

ТРОН PELLETS

519 лв./тон
8.00 лв./чувал

Параметри на пелетите
Материал
100 % иглолистна дървесвина
Диаметър
6 мм
Остатъчна влага
< 8 %
Пепел
< 1 %
Калоричност
5 Кмh/kg
Клас
А1
 • Палето съдържа 72 чувала с тегло 1 080кг.
 • Произведени в с. Дунавци

KORONA PELLETS

ОЧАКВАМЕ ДОСТАВКА!

Параметри на пелетите
Материал
100 % иглолистна дървесвина
Диаметър
6 мм
Остатъчна влага
< 10 %
Пепел
< 0,70%
Топлина на изгаряне
18 MJ/кг
Клас
А1
 • Палето съдържа 70 чувала с тегло 1 050кг.
 • Произведени в гр. Якоруда

Слънчогледови пелети Керпи

350 лв./тон
5.50 лв./
чувал

Параметри на пелетите
Материал
100 % – натурален продукт
Диаметър
Пелети от слънчогледова люспа за отопление Ø 6 мм
Сяра
0.08%
Калоричност
83.5%
Влага аналитична
1.21
Съдържание на пепел
2.92%
Плътност
570кг. / м3
Kcal/кг
4502.25
 • Палето съдържа 70 чувала с тегло 1 050кг.
 • Произведени в гр. Павликени

SUN А1 – висококачествен иглолистен пелет

489 лв./тон
7.50 лв./
чувал

Параметри на пелетите
Материал
100% чиста иглолистна дървесина
Калоричност
18 MJ/kg
Съдържание на прах
< 1%
Съдържание на пепел
< 0.7%
Клас
А1
 • Палето съдържа 72 чувала с тегло 1 080 кг.
 • Произведени в гр. Гоце Делчев

 

SUN А2 – иглолистен пелет

435 лв./тон
7.00 лв./
чувал

Параметри на пелетите
Материал
100% иглолистна дървесина
Калоричност
17 MJ/kg
Съдържание на прах
< 1%
Съдържание на пепел
< 1.5%
Клас
А2
 • Палето съдържа 72 чувала с тегло 1 080 кг.
 • Произведени в гр. Гоце Делчев

 

Иглолистен пелет – Кресна

ОЧАКВАМЕ ДОСТАВКА!

Параметри на пелетите
Материал
100% чиста иглолистна дървесина
Диаметър
Ø 6 мм.
Калоричност
5.3 Kwh/kg.
Остатъчна влага
< 10%
Съдържание на пепел
< 0.7%
Клас
А1
 • Палето съдържа 70 чувала с тегло 1 050 кг.
 • Произведени в гр. Кресна

 

Пелети EKOIND – с. Говежда

ОЧАКВАМЕ ДОСТАВКА!

Параметри на пелетите
Материал
70 % бук, 30% иглолистен материал
Диаметър
Ø6 мм.
Калоричност
5.13 Kwh/kg.
Остатъчна влага
< 9%
Съдържание на пепел
< 0.64%
Клас
А1

 

 • Палето съдържа 70 чувала с тегло 1 050 кг.
 • Произведени в с.Говежда

Слънчогледови Пелети Бревис

305 лв./тон
5.00 лв./
чувал

Параметри на пелетите
Материал
100% натурален продукт
Диаметър
6 мм
Влага
< 10%
Пепел
< 3 %
Калоричност
19,3 Mj/kg
Химически добавки
отсъстват

 

 • Палето съдържа 70 чувала с тегло 1 050 кг.
 • Произведени в гр. Силистра

Няколко от предимствата на пелетите:

Удобство.


Чувалите с пелети се стифират в компактен вид и се съхраняват по-лесно. Един тон пелети може да бъде стифиран върху площ с размери: ширина, дълбочина и височина по 120см. Чувалите с пелети могат да се складират върху малка площ в сух гараж, мазе, сервизно помещение или барака. 

Лесно зареждане.


Зареждането на бункера на печката се налага обикновено само веднъж на ден и може да се извършва дори по-рядко в случай, че печката се използва на по-малка мощност или е предвиден голям бункер за пелети , който спокойно да събере нужното количество за седмица или дори за отоплителния сезон.

По-добро регулиране


на количеството гориво. Малкият размер на пелетите позволява прецизното подаване на горивото. От друга страна, подаването на въздух за постигане на оптимална ефективност на горене се регулира по-лесно, тъй като количеството на горивото в горивната камера е постоянно и предвидимо. 

Ефективност на горивото


Високата ефективност на изгаряне се обуславя и от равномерно ниското съдържание на влага в пелетите (постоянно под 10% в сравнение с 20% до 60% съдържание на влага при нарязаните дърва). Равномерно ниската влажност, контролираните порции гориво и прецизно регулираният въздух означават висока производителност при горене и много ниско ниво на нежелани емисии.