Skip to content

Въглища

Въглищата за огрев се предбагат в чували от 25 кг..

Въглища в чувал


Цена: 880лв./тон
22,00 лв./чувал

Доставките се извършват в необходимите количества, качества и срокове посочени от Вас. Чувалите се пълнят и зашиват от наши служители. Един чувал въглища е 25 кг. Разполагаме с електронна везна.

 

Въглища в чувал​
Параметри на въглищата
Калоричност
6700-7200 kcal/kg
Влажност
5%
Пепелно съдържание
7%
Размери
25-50mm