Skip to content

Въглища


Цена: 735лв./тон
Цена: 18,50 лв./чувал

Доставките се извършват в необходимите количества, качества и срокове посочени от Вас.

Въглищата се предлагат само в чували от 25 кг. 

Разполагаме с електронна везна.

 

Въглища в чувал​
Параметри на въглищата
Калоричност
6700-7200 kcal/kg
Влажност
5%
Пепелно съдържание
7%
Размери
25-50mm